Дърва Варна

дърва за огрев, въглища за огрев, добив на дърва, дървени пелети

Пелетите – отоплението на бъдещето!

Пелетите са един от най-използваните биопродукти през последните години. 

Пелетите се произвеждат на основата на дървени стърготини, остатъци от обработка на дърво, подходящо изсушени и пресовани под високо налягане така, че да се получат малки гранули с различен размер и цилиндрична форма. Благодарение на свързващата възможност на лигнина, естествено вещество, намиращо се в дървото, не е необходимо прибавянето на какъвто и да е вид добавка, за да се получи естествено гориво, екологично и с висока производителност.

Дървесните пелети са сравнително нов горивен продукт на пазара на биогорива. По своята същност те са част от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), тъй като се произвеждат от дървесна биомаса.

Съгласно Протокола от Киото, пелетите се считат изцяло за екологично чисто гориво. Емисиите въглерод от изгарянето на дървесните гранули не изменя съдържанието на СO2 в атмосферата.

При изгаряне пелетите отделят точно толкова СO2, колкото се получава при гниенето на дървесината. Това повишава екологичната им стойност.

Пелетите са високо калорични (5 kWh/kg) , чисти, незамърсяващи околната среда и неутрални по отношение на СО2. Изгарят изцяло с минимални остатъчни пепели ( под 0,5%), които могат да бъдат използвани като ценен материал за торене на градината. Предвид налягането в производствената фаза, енергийната плътност на пелета е приблизително двойна на онази на дървото.

Пелетите захранват автоматизирани горивни системи с водна и въдушна риза за отопление на едно или повече помещения, както и котли за централно отопление с голяма мощност. Процесът на горене, запалване и изгасване е напълно автоматизиран.

Иглолистните пелети обикновено имат по-висока топлинна мощност и отделят по-малко пепел

 

Често задавани въпроси

  • pro
  • Пелетите – отоплението на бъдещето!
  • На какво да се отопляваме
  • Безвредно изгаряне
  • За да заменим 1 тон дървени екопелети трябва да изгорим …