Дърва Варна

дърва за огрев, въглища за огрев, добив на дърва, дървени пелети

Безвредно изгаряне

pelletti_headerИзгарянето на дървесни пелети в специализирани за целта печки е в пъти по-чисто и ефективно в сравнение с разграждането на биологичните отпадъци в гората. Това означава, че дървесните пелети се считат за въглеродно неутрални. Пелетните печки и централни отоплителни системи трябва да имат поне 80% КПД, за да се използва максималният капацитет на пелетите. В действителност, повечето отоплителни печки и горелки са изработени да работят на 85-93% КПД.  Нашите дървесни пелети са 100% натурални, без свързващи вещества, химични вещества или добавки. Те имат ниско съдържание на прах и пепел, ниско водно съдържание (по-малко от 10 процента), потъват във вода, не се разпадат при натиск с ръка.  Биогоривото от този тип не може да съдържа остатъци от рециклирана дървесина или химически замърсители. Меламинови частици, боядисано дърво, покрити със смола дъски не се използват за производството на дървесни пелети, тъй като при изгарянето им се отделят вредни химически вещества или се наблюдават отклонения от нормите за изгаряне на пелети.

 

Често задавани въпроси

  • pro
  • Пелетите – отоплението на бъдещето!
  • На какво да се отопляваме
  • Безвредно изгаряне
  • За да заменим 1 тон дървени екопелети трябва да изгорим …