Дърва Варна

дърва за огрев, въглища за огрев, добив на дърва, дървени пелети

На какво да се отопляваме

Намаляването на емисиите за 1 тон изгорени дървесни екопелети може да се сравни с изгорелите газове на новото поколение електромобили (хибриди) в продължение на една година. Намалява драстично емисиите на парникови газове и вредни замърсители като CO2, серен диоксид и живак. Специализираните печки и котли за отопление на пелети са 50 пъти по-ефективни в сравнение със старите печки на твърдо гориво и са до 5 пъти по-продуктивни от най-новото поколение печки на дърва. fon

 

Често задавани въпроси

  • pro
  • Пелетите – отоплението на бъдещето!
  • На какво да се отопляваме
  • Безвредно изгаряне
  • За да заменим 1 тон дървени екопелети трябва да изгорим …