Дърва Варна

дърва за огрев, въглища за огрев, добив на дърва, дървени пелети

Изследвани и факти за пелетите от Япония

Съгласно Протокола от Киото, пелетите се считат изцяло за екологично чисто гориво. Емисиите въглерод от изгарянето на дървесните гранули не изменя съдържанието на С02 в атмосферата. Предприятията, които използват топливни гранули, не се нуждаят от закупуване на квоти за парникови газове.

При изгаряне пелетите отделят точно толкова С02, колкото се получава при гниенето на дървесината. Това повишава екологичната им стойност.

Пелетите отделят изключително малко пепел – около 1 – 2 процента. В състава им практически няма сяра. Ниската корозионна активност на димните газове, образуващи се при изгаряне на дървесни гранули, дава възможност да се кондензира влагата и да се освободи скритата топлина на парообразуването.

Пелетите могат да се съхраняват в близост до жилищни помещения, тъй като са биологично неактивни след преминалата термична обработка. Те не съдържат спори, които могат да предизвикат алергична реакция.

При използване на пелети изцяло изчезват рисковете от възникване на извънредни ситуации като разлив, самозапалване и др.

Поставянето на котел, използващ дървесни гранули, гарантира здравословен начин на живот, грижа за семейството и влизане в света на най-новите технологии. Това е начин да сте на върха на модната вълна.

 

Често задавани въпроси

  • pro
  • Пелетите – отоплението на бъдещето!
  • На какво да се отопляваме
  • Безвредно изгаряне
  • За да заменим 1 тон дървени екопелети трябва да изгорим …