Дърва Варна

дърва за огрев, въглища за огрев, добив на дърва, дървени пелети

Сертификация и разликата между Пелети калас А1 и клас А2

От 2010 г. с европейския стандарт (EN 14961-2) се предвиждат еднакви правила в Европа за дървесни пелети. Освен това той предвижда нови изисквания към пелетите, включително дължина, диаметър, пепел, съдържание на влага и др. С приемането на новия стандарт на ЕС за дървесни пелети (EN 14961-2) през 2010 г. се въвежда нов сертификат ENplus за пелети използувани в котли за битова употреба и EN-B за промишлени пелети, използувани в промишлени котли. Основната разлика между стандартите и сертификатите е, че стандартите не се контролират. Това е общоприета дефиниция. Сертификатите са задължителни за цялата верига от производството до потреблението. ENplus има два класа за качества А1 и А2. В клас А1 са въведени най-строги ограничения за съдържание на пепел в пелетите. В клас А2 съдържанието на пепел е до 1,5%. За промишлените пелети сертификата EN-B е със значително намалени ограничения. Въвеждането на единен стандарт за качество за битови и промишлени пелети ще позволи ясно отчитане на потреблението и качеството на продукцията.

Ползите от прилагането на сертификата EN-plus са:
– Качество, сигурност и пълна прозрачност чрез задължителното участие в система за мониторинг на произведените обеми пелети;
– Чрез международната си ориентация EN-plus ще осигури не само сигурност на доставките, но и отваряне на повече пазари за качествени пелети;
– Ефективна защита на потребителите чрез стриктно прилагане на стандартите на ЕС;
– Гарантира възможно най-ниски емисии и безпроблемно отопление с висока калоричност.

Сертифициране. За получаване на E-Nplus сертификат заинтересованите страни трябва да подадат молба до международно акредитиран орган за сертифициране. При условие, че необходимите критерии за производство, съхранение и транспортиране на пелетите са изпълнени се издава сертификат А1 или А2 и печат, който се поставя на опаковките за пелети. Веднъж годишно орган за сертифициране взима проби от производството на пелети и се произнася за потвърждаване или промяна на сертификата. Понастоящем тази система се тества в Германия и Австрия и се очаква в скоро време да се въведе във всички заинтересовани страни от Европа. Съгласувано със сертифициращите органи в Германия и Австрия, у нас ще започнат процедури по сертифициране производството на пелети.
Европейски сертификат за дървесни пелетиПараметри Измервателни единици ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B

1) не повече от 1% от пелетите може да бъде по-дълъг от 40 mm, макс. дължина 45 mm;

2) суха маса;

3) частици

4) за измервания с Lignotester пределно допустимата стойност ≥ 97,7 тегловни %.

 

Често задавани въпроси

  • pro
  • Пелетите – отоплението на бъдещето!
  • На какво да се отопляваме
  • Безвредно изгаряне
  • За да заменим 1 тон дървени екопелети трябва да изгорим …