Дърва Варна

дърва за огрев, въглища за огрев, добив на дърва, дървени пелети

Каква калоричност имат дървата ?

Един килограм суха дървена субстанция има ~5.0 KWh/kg. Около 5-10% от калориите отиват за изпарение на влагата, като този процент леко се променя при различна влажност на дървата.

За база на нашето сравнение използваме 1 стер букова дървесина, който е с полезна калоричност ~1500 KWh/кубик при влажност 20%. Отделните дървесни видове са с различна плътност и калоричност. Ето как се отнасят спрямо буковата дървесина:

Дървесен вид Калоричност за 1 стер
(при бук = 100)
широколистни
акация 99
бреза 82
бук 100
габър 104
дъб 97
конски кестен 76
липа 70
орех 99
слива 105
топола 59
череша 86
черница 108
ябълка 98
иглолистни
бял бор 80
бяла ела 71
смърч 71
черен бор 85

 

Често задавани въпроси

  • pro
  • Пелетите – отоплението на бъдещето!
  • На какво да се отопляваме
  • Безвредно изгаряне
  • За да заменим 1 тон дървени екопелети трябва да изгорим …