Дърва Варна

дърва за огрев, въглища за огрев, добив на дърва, дървени пелети

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ГОРИВНИ МАТЕРИАЛИ

oo_580

Брикети за камини

Брикетите от кафяви въглища са класическият горивен материал за традиционните съръжения с твърди горива като автоматични печки, готварски пещи и специални печки. Днес те се използват много често в комбинация с дървен материал в модерните съоръжения на твърдо гориво.

Пакетирани брикети

Брикетите от кафяви въглища са класическият горивен материал за традиционните съоръжения на твърди горива като автоматични печки, готварски пещи и специални печки. Днес те се използват много често в комбинация с дървен материал в модерните съоържения на твърдо гориво.

Дърва за камина
21,5 dm3

При производството на дърва за камини дървата се нарязват с дължина от 28 до 33 см и на четири части. Предимно използваните водове дървета са бук, бреза, дъб и ясен. RBB bietet dieses Produkt im Raschelsack an. Дървото е идеалното допълнение към брикетите.

Дървени брикети

През последните години дървените брикети са се превърнали в неразделна част от пазара на горива за битови нужди и се използват предимно в модерни горивни съоръжения като камини за отопление, камини-печки и кахлени печки. Те са идеалното допълнение към брикетите от кафяви въглища.

Дървени пелети

Начините за отопление и използваните енергийни носители се променят постоянно. Докато земният газ и нефтът през последните години нямаха конкуренция в ценово отношение, днес те до голяма степен задвижат ценовата спирала. Един алтернативен вариант от гледна точка на разходите и околната среда на тези фосилни горива, който се радва на нарастваща популярност са: така наречените дървени пелети. Пелетете могат да се използват само в посочените за това отоплителни съоръжания.

Брикети от кафяви въглища

Брикетите от кафяви въглища са класическият горивен материал за традиционните съоръжения с твърди горива като автоматични печки, готварски пещи и специални печки. С навлизането на централни отоплителни съоръжения с течни горива и газ, въглищата, както и брикетите от кафяви въглища са загубили значението си на универсално гориво в домакинствата.
Въпреки че традиционната група от потребители се е отдръпнала, брикетите от кафяви въглища изживяват ренесанс от началото на 80-те години. За това допринася трайната тенденция към модерните кахлени печки, отоплителните камини и камини-печки. Брикетите от кафяви въглища са удобен горивен материал за тези модерни съоръжения на твърдо гориво и могат са се използват самостоятелно и смесено с дърва. Брикетите изненадват с продължителното си горене с пламък и трябва да се добавят благодарение на високото енергийно късъдржание през по-големи интервали от време. Затова те са идеалното гориво за дългите вечери пред камината и студените годишни сезони, когато пламъците трябва не само създават романтична атмосфера, но и отдават дълготрайна топлина

 

Често задавани въпроси

  • pro
  • Пелетите – отоплението на бъдещето!
  • На какво да се отопляваме
  • Безвредно изгаряне
  • За да заменим 1 тон дървени екопелети трябва да изгорим …